Lediga tjänster

Utredare med inriktning mot biologisk mångfald

Avdelningen för havsförvaltning, Havsmiljöenheten, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2021-06-27


Utredare inom områdesskydd

Avdelningen för Vattenförvaltning, Enheten för biologisk mångfald, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2021-06-20


Utredare inom arbete kopplat till EU:s art- och habitatdirektiv

Avdelningen för Vattenförvaltning, Enheten för biologisk mångfald, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2021-06-20