Lediga tjänster

Kommunikatör webb och sociala medier, vikariat

Kunskapsavdelningen, Kommunikation, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-14


Utredare invasiva främmande arter och hotade arter

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-21


Utredare inom vattenförvaltning med inriktning mot miljögifter

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för vattenförvaltning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-14


Utredare inom vattenförvaltning med inriktning mot övergödning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för vattenförvaltning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-14


Vikariat Utredare inom vattenförvaltning

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för vattenförvaltning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-14


Assistent till Dokumentations- och övervakningsenheten

Avdelningen för fiskförvaltning, FMC, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-03


Erfaren HR-Partner

Personal, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-08


Utredare inom akvatisk miljöövervakning

Kunskapsavdelningen, Enheten för miljöövervakning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-03-31


Enhetschef

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för vattenförvaltning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-03-31


Utredare, akvatisk miljöövervakning och emissioner

Kunskapsavdelningen, Enheten för miljöövervakning, Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-03-31


Utredare - i vattenkraftrelaterade frågor

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, , Göteborg
Sista ansökningsdatum 2019-04-07