Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 330 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för digitalisering består av ett 80-tal personer, både medarbetare och konsulter. Vårt uppdrag är att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi.

Vi söker en viktig drivkraft i myndighetens digitaliseringsarbete

I rollen som Verksamhetsutvecklare blir du en viktig drivkraft i myndighetens digitaliseringsarbete. Digitaliseringsstrategin utgör tillsammans med verksamhetsstrategin en ram i vår planeringsprocess som i den årliga verksamhetsplanen bryts ner till aktiviteter på avdelningar och enheter. Du kommer att medverka både i denna planeringsprocess och i ledning av genomförandet av aktiviteterna. Rollen innebär ett stort eget ansvar med att utveckla olika arbetssätt, processer och verktyg.  

Arbetsuppgifterna är såväl myndighetsgemensamma som avdelningsspecifika.

Utifrån ett myndighetsperspektiv kommer du att vara med och inspirera till, och planera för verksamhetsutveckling baserat på digitaliseringens möjligheter utifrån myndighetens uppdrag och omvärldens förväntningar. Du ingår i en grupp av verksamhetsutvecklare från samtliga avdelningar som har till uppgift att koordinera utvecklingsinsatser och bereda underlag för löpande prioriteringsbeslut i syfte att uppnå ökad måluppfyllelse för myndigheten. Du stödjer processägare och processledare i arbetet att ta fram samordnade utvecklings- och förvaltningsplaner samt medverkar till planering och instyrning av våra projekt.

Utifrån ett avdelningsperspektiv jobbar du med att utveckla och effektivisera våra metoder och arbetssätt för att effektivt stödja myndighetens verksamhet med avdelningens leveranser. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förväntas bidra i diskussioner och driva aktiviteter på avdelningsnivå. Du kommer också att ansvara för utveckling av vår målstyrning och koppling mellan styrning på myndighets- och avdelningsnivå.

Tjänsten är direkt underställd avdelningschefen och kräver att du kan jobba självständigt och röra dig mellan generella verksamhetsfrågor och specifika frågor inom området digitalisering/IT. Tjänsten ingår i avdelningens ledningsgrupp och det förväntas att du kan bidra i det sammanhanget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har som har:

 • akademisk utbildning (180 hp)
 • mycket kunskaper inom verksamhets- och IT-styrning 
 • flerårig erfarenhet av modeller för styrning och ledning av IT-verksamhet t.ex. ITIL, agila metoder som Scrum och SAFe.
 • arbetat med förändringsledning samt implementering av nya verktyg och metoder
 • en god blick för digitaliseringens möjligheter och en pedagogisk förmåga att få med dig såväl verksamhets- som IT-specialister på vår digitaliseringsresa.
 • erfarenhet av att facilitera workshops
 • god erfarenhet av införande och tillämpning av metoder och modeller för styrning av verksamhetsutveckling baserat på digitaliseringens möjligheter.
 • erfarenhet av att jobba med utveckling i datadriven verksamhet.

Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer framåt. Du har mycket god förmåga att analysera komplexa frågor, se samband och utforma handlingsplaner.
Du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer i ditt arbete. Du har god pedagogisk förmåga, är lyhörd och kan kommunicera med olika intressenter.
Du har god samarbetsförmåga och stort intresse för innovation och nytänkande för att lösa traditionella frågeställningar.     

Villkor

Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Vi erbjuder möjlighet till viss distansarbete.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1
Kontakt
 • Magnus Petzäll, 010-6986014
Facklig företrädare
 • Agnes Ytreberg, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-6906000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-6986000
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-03-26

Tillbaka till lediga jobb