Logotyp för Havs- och Vattenmyndigheten

Ansök till Registrator


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   www.havochvatten.se
 •   Platsbanken
 •   Indeed
 •   Facebook
 •   Instagram
 •   LinkedIn
 •   Dagstidning
 •   Facktidning
 •   Universitet & högskola
 •   Eget nätverk
 •   Annat, ange var
Observera att dina svar i enkätfrågorna ligger till grund för urval.

2. Har du eftergymnasial utbildning inom arkiv- och informationshantering eller offentlig förvaltning? *

Ja
Nej

3. Har du minst ett års erfarenhet som registrator inom offentlig verksamhet? *

Ja
Nej

4. Har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift? *

Ja
Nej

5. Har du registratorutbildning? *

Ja
Nej
Accepterade filtyper: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max filstorlek: 40MB
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat personligt brev: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår