Avdelningen för fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Havs- och vattenmyndighetens avdelning för fiskförvaltning ansvarar för att genomföra fiskeripolitiken. Det innebär bl. a ansvar för fiskets reglering, licenser och tillstånd, kontroll, internationellt arbete och förvaltningens löpande kunskapsbehov.

 

Direktör och Avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten

 

Vill du leda och utveckla arbetet med svenskt genomförande av EU:s och Sveriges nationella fiskeripolitik?

Uppdraget som direktör och chef för avdelningen för fiskförvaltning innebär att du har ansvar att leda och utveckla avdelningens verksamhet på ett effektivt och strategiskt sätt i linje med digitaliseringsagendan inom statlig förvaltning. Avdelningen verkar tillsammans med hela myndigheten för Sveriges bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 samt de nationella miljömålen.

Avdelningen ansvarar idag för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen från källa till hav med fokus på bred samhällsnytta. Det innebär bland annat arbete med frågor som berör akvatiska resurser, fisketillsyn samt svenskt genomförande av EU:s fiskerikontroll och uppföljning av svenska fiskemöjligheter och genomförande av landningskontroll. Likaså omfattas ärenden som är kopplade till stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF).

I övrigt ingår att inom ansvarsområdet ge stöd till regeringskansliet.

Vi arbetar tillsammans med andra myndigheter och aktörer på lokal, regional, nationell, EU och global nivå.

Avdelningen består av drygt 90 medarbetare fördelade på sex enheter.

Som stöd i att driva avdelningens arbete har du en ledningsgrupp bestående av avdelningens enhetschefer. Du har direkt personalansvar för avdelningens enhetschefer och för avdelningsgemensam personal.

Du ansvarar för kvalitetssäkring av de leveranser som hör till avdelningens verksamhetsområde och säkerställer att avdelningen har den kompetens som behövs för uppdraget.

Som direktör och avdelningschef ska du skapa förutsättningar för samarbeten både internt och externt på nationell och internationell nivå med samhällets aktörer inom offentlig förvaltning, akademin, näringslivet och lokala aktörer. Du har en viktig roll att företräda verksamheten utåt. Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och samverkan med medarbetare och personalföreträdare.

Du ska även utveckla ett  koordinerat arbetssätt med myndighetens övriga förvaltningsuppdrag inom vatten, hav, miljöövervakning och kunskap.

Som direktör och avdelningschef ingår du i generaldirektörens ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med övriga i ledningsgruppen för att utveckla och styra myndigheten.

Kvalifikationer

Du har relevant akademisk examen om minst 5 år, masterexamen eller liknande. Vidare har du goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. Du har minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet varav minst 5 år som chef för verksamhet inom område som vi bedömer relevant för uppdraget.

Din gedigna chefserfarenhet ska ha omfattat ansvar för personal inklusive arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.

Ytterligare krav är att du har dokumenterad ledarskapsutbildning samt har erfarenhet av

  • att leda andra chefer
  • förändrings- och utvecklingsarbete främst baserat på digitaliseringens möjligheter
  • arbete över verksamhetsgränser mellan olika aktörer mot ett gemensamt mål.

Du har även mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Det är meriterande om du är kunnig i frågor om areella näringar eller naturresursförvaltning nationellt och inom EU. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av

  • arbete utifrån ekosystemansatsen och källa till hav
  • internationellt arbete inom för verksamheten relevant område, EU-systemet och regionala organisationer och FN
  • samhällsplanering och ekonomi.

För uppdraget är det även särskilt meriterande med kunskap om akvatiska frågor och fiskeripolitik.

Din roll som chef och ledare

De roller som ingår i chefsuppdrag vid myndigheten är att vara arbetsgivare, verksamhetsutvecklare, lagbyggare och kommunikatör.

Tillsammans med dina medarbetare, skapar du goda resultat utifrån ett helhetsperspektiv på myndighetens verksamhet. Att vara chef för en modern statlig förvaltningsmyndighet ställer också krav på din förmåga att vara en god ledare. En viktig utgångspunkt för ett gott ledarskap, menar vi, är tron på att alla medarbetare vill bidra och ta ansvar. Viktigt är också att du som ledare är öppen och har förmåga att skapa tillit och förtroende.

I myndighetens värdegrund och samverkansavtal betonas vikten av att uppmuntra ansvarstagande och utveckla engagemang genom att involvera medarbetare i dialog kring hur verksamheten ska utvecklas.

Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft och att skapa förutsättningar för dem att trivas på jobbet och prestera. Som person är du därför trygg, stabil och har självinsikt. Du har mod att agera efter din egen övertygelse, har mycket god kommunikativ förmåga samt problemlösande analysförmåga.

 

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som direktör med tillträde snarast efter överenskommelse. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande och spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

 

Övrigt

I den här rekryteringen samarbetar vi med Cordovan Performance.

Är du intresserad och vill veta mer om det här uppdraget är du välkommen att läsa mer på havochvatten.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/35
Kontakt
  • Jakob Granit, generaldirektör, 010-698 6001, jakob.granit@havochvatten.se
  • Stefan Rehnström, personalchef, 010-698 6173, stefan.rehnstrom@havochvatten.se
Facklig företrädare
  • Stig Thörnqvist, OFR-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
  • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
Publicerat 2019-06-11
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Tillbaka till lediga jobb