Avdelningen för Vattenförvaltning, Miljöprövningsenheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Utredare, vägledning för tillsyn av vattenverksamhet

 

Brinner du för att arbeta med uppdrag inom miljöbalksprövningsprocessen?

 

Arbetsuppgifter

I din roll som utredare är du sakkunnig inom området vattenverksamhet med ansvar för att bland annat arbeta med vägledning för tillsyn av vattenverksamheter.

Du kommer att arbeta med och utveckla vägledning inom myndighetens ansvarsområden, med särskilt fokus på vattenverksamheter. 

I din roll ingår vidare att du medverkar till att genomföra myndighetens uppdrag i miljöbalksprövningsprocessen med särskild inriktning mot vattenverksamhetsrelaterade ärenden. Detta innebär att delta i prövningsprocessen i prioriterade ärenden alltifrån samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och eventuell överprövande instans. Ansvaret omfattar att bereda utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar.

Exempel på andra arbetsuppgifter är:

 • samverka med andra myndigheter och branschkontakter
 • planera, delta i och genomföra seminarier och utbildningsinsatser, så väl internt som externt, i vägledande syfte
 • med fokus på tillsynsvägledningsfrågor, analysera, granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag, som tas fram av myndigheten
 • skriva överenskommelser och upphandla utredningar och beslutsunderlag till myndigheten
 • bedöma effekter av såväl utförda som föreslagna insatser eller åtgärder i tillsynsverksamheter
 • ge stöd till myndighetens arbete med övrig vägledning inom havs- och vattenförvaltning. 
 • övriga på enheten förekommande arbetsuppgifter

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha:

 • minst treårig akademisk examen med naturvetenskaplig- eller teknisk inriktning eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • minst tre års erfarenhet av naturvetenskapligt eller tekniskt inriktat arbete med vattenverksamhetsrelaterade frågor
 • erfarenhet av självständigt arbete med analys och granskning inom miljöområdet 
 • god kunskap om nationell miljölagstiftning  och förvaltningslagstiftning
 • mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift och motsvarande goda kunskaper på engelska.

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har:

 • utbildning inom miljövetenskap, miljö- och eller vattenförvaltning, miljörätt, biologi, naturvård eller hydrologi/hydralik och GIS-kompetens.
 • erfarenhet av myndighetsarbete med prövning och tillsyn
 • erfarenhet av arbete med miljökvalitetsnormer
 • erfarenhet av internationellt arbete
 • erfarenhet att utveckla beställningar till externa experter
 • erfarenhet av att samarbeta med andra aktörer på tillsynsområdet på såväl regional som nationell nivå

Som person ska du som söker:

 • vara initiativtagande, självgående och flexibel
 • vara stabil och visa på gott omdöme
 • ha god samarbets- och kommunikationsförmåga
 • ha sinne förstruktur och prioritering 
 • ha problemlösande analysförmåga och förmåga till helhetsperspektiv
 • ha förmåga att förstå verksamheten, dess processer och hur det som ska beställas ska stödja verksamheten.

 

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/20
Kontakt
 • Johan Stål, 0106986000
Facklig företrädare
 • Elin Jern, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
 • Bengt Fjällborg, OFS-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-05-02

Tillbaka till lediga jobb