Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Miljöprövningsenheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Beskrivning

På enheten för miljöprövning ger vi vägledning för tillsyn om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, skydd av grundvatten,  miljökvalitetsnormer och från och med 1 juli i frågor om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Vi deltar även som part eller expert för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i mål och ärenden som avgörs av domstol och svarar på remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter. Vi arbetar med  aktuella miljöfrågor som till exempel grön omställning och miljövänlig energi. Vi samarbetar, skapar nätverk och driver frågor framåt.

Vill du vara med och utveckla våra vattenresurser? 

Som utredare med inriktning mot vattenförsörjning kommer du arbeta med att ta fram och utveckla vägledning  med särskilt fokus på dricksvattenrelaterade frågor, som t.ex. skydd och bevarande av landets vattentäkter, skydd av grundvatten, riskbedömningar enligt EUs dricksvattendirektiv, samt tillsynsvägledning i frågor om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. I arbetsuppgifterna kommer det även att ingå att genomföra seminarier och utbildningsinsatser gentemot länsstyrelser och kommuner.

Arbetet omfattar även samverkan med andra myndigheter, såsom Naturvårdsverket, Boverket, SMHI, Livsmedelsverket, SGU och Jordbruksverket. Du kommer att svara på remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter. Du kommer även att beställa underlag och göra analyser inom olika projekt och regeringsuppdrag. Vi eftersträvar ett arbetssätt med nära samarbete inom enheten och gemensamt ansvarstagande för att utveckla och stärka prövnings- och vägledningsarbetet.

Titta gärna på följande länk:

https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/dricksvatten-och-vattenskydd.html 

Kvalifikationer och egenskaper

Du som söker tjänsten har erfarenhet av att delta i och leda utredningsarbete av vattenförsörjningsfrågor gärna från länsstyrelsen. Din erfarenhet kan även komma från arbete inom kommun eller som konsult med motsvarande inriktning. Du har högskoleutbildning inom naturvetenskap motsvarande masterexamen, exempelvis som hydrolog, geolog eller ingenjör med inriktning mot vatten eller liknande. Vi önskar att du har minst 3-5 års arbetslivserfarenhet inom området och att du har erfarenhet av projektledning eller liknande arbetsuppgifter samt av strategiskt arbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig med god kommunikativ förmåga och som är van vid att samarbeta och samverka i olika sammanhang. Du som söker tjänsten har en förmåga att se till helheten och driva frågor framåt men även kunna prioritera. Då det som utredare ingår att genomföra seminarier och utbildningsinsatser är det bra att ha en vana vid att kunna anpassa innehåll efter målgrupp och vara pedagogisk.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg men med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/30
Kontakt
  • Johan Stål, 0106986000
Facklig företrädare
  • Agnes Ytreberg, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-6906000
  • Olga Holmström, OFS-S genom ST inom HaV, 010-6906000
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-06-06

Tillbaka till lediga jobb