Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Miljöprövningsenheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Beskrivning

På enheten för miljöprövning ger vi vägledning för tillsyn om vattenverksamhet, enskilda avlopp, fiske- och vattenbruk, dumpning, vattenskyddsområden, skydd av grundvatten, miljökvalitetsnormer. Vi deltar även som part eller expert för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i mål och ärenden som avgörs av domstol och svarar på remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter. Vi arbetar med aktuella miljöfrågor som till exempel grön omställning och miljövänlig energi. Vi samarbetar, skapar nätverk och driver frågor framåt.

Arbetsbeskrivning

Sveriges vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor. Att verka som remissinstans i dessa prövningsmål och att vägleda Länsstyrelserna i deras samverkansarbete är en central uppgift för myndigheten. Vi söker nu en utredare som ska arbeta med kommande prövningar inom enhetens vägledningsansvar, särskilt i arbetet med kommande prövningar inom vattenkraften. Det innebär bland annat deltagande i prövningsprocessen i prioriterade ärenden, från samråd till tillståndsprövning i mark- och miljödomstol och eventuell överprövande instans. I det ingår ansvar för utredningar, ställningstaganden, yttranden och medverkan i domstolsförhandlingar.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kunskap om hydrologi eller hydraulik och gärna teknisk kompetens om vattenkraftsproduktion och dammanläggningar samt har minst 3-5 års arbetslivserfarenhet av arbete med prövning och tillsyn av vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet. Du bör ha kunskap om vattenkraftens effekter på den vattenanknutna biologin. God kunskap om svensk miljölagstiftning och grundläggande kunskaper i tillämpning av miljölagstiftningen är ett krav. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av rättstillämpning från kommunal eller regional förvaltning.

Du har examen från universitet eller högskola på minst magisternivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom t.ex. områden som samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, miljö- och hälsoskydd, biologi, geologi eller hydrologi.

 

Egenskaper, färdigheter och förmågor

För att lyckas i rollen har du som söker en förmåga att se din del i helheten du är flexibel och du kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån gemensamma arbetsuppgifter och mål. I rollen som utredare är det bra att du har en analytisk förmåga och att du kan utrycka dig i både tal och i skrift. Enheten samverkar med bland annat Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar. För att lyckas i uppdraget krävs därför att du är strukturerad, självgående och har en god samarbetsförmåga med både medarbetare och externa parter.

 

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg men med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/31
Kontakt
  • Johan Stål, 0106986000
Facklig företrädare
  • Agnes Ytreberg, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-6906000
  • Olga Holmström, OFS-S genom ST inom HaV, 010-6906000
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-06-11
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb