Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) etablerades 2011 och är en förvaltningsmyndighet som arbetar för hållbar samhällsnytta. Vi arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats för att genomföra uppdraget i enlighet med den statliga värdegrunden.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Utredare inom områdesskydd

Vi söker dig med erfarenhet från arbete med skyddade naturområden.

Nu söker vi på HaV nästa engagerade utredare inom områdesskydd till enheten för biologisk mångfald. Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och vägledning, såväl nationellt som internationellt. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Som utredare inom områdesskydd kommer du att ingå i en arbetsgrupp som ansvarar för skydd och förvaltning av värdefulla akvatiska miljöer. Vi eftersträvar ett arbetssätt med nära samarbete inom gruppen och gemensamt ansvarstagande för att utveckla och stärka det akvatiska områdesskyddet.

Arbetet omfattar att samverka med och vägleda länsstyrelser och kommuner om inrättande, förvaltning och uppföljning av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Du kommer att beställa underlag och ta fram analyser inom olika projekt och regeringsuppdrag, handlägga bidragsbeslut, samt följa upp och utvärdera arbetet med akvatiskt områdesskydd. Du förväntas också delta i processer som rör områdesskydd inom andra verksamhetsområden på myndigheten. Du kommer särskilt medverka i arbetet med att genomföra strategin för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer. 

Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelser, kommuner, nationella myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer som berörs av sakområdet. Det kan även bli aktuellt att bidra till andra arbetsuppgifter inom biologisk mångfald på enheten.

Kvalifikationer

Vi vill att du har:

 • Akademisk examen inom relevant ämnesområde, t ex biologi eller miljövetenskap.
 • Erfarenhet av arbete med inrättande av områdesskydd, reservatsförvaltning eller motsvarande.
 • Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. 

Vi ser även gärna att du har:

 • Goda kunskaper inom limnologi och/eller vattenvård.
 • Erfarenhet av arbete med art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000.
 • Erfarenhet av samverkan med eller kommunikation till olika aktörer.
 • Goda kunskaper inom statlig förvaltning.
 • Erfarenhet av projektledning. 

Egenskaper, färdigheter och förmågor

Som utredare hos oss behöver du ha ett helhetsperspektiv samt en god analytisk förmåga. Vidare är det viktigt att du är självständig och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och fullföljer egna, men även gemensamma arbetsuppgifter och mål. I rollen som utredare för områdesskydd är även förmågan att samarbeta och kommunicera, både internt och externt, en viktig del av det dagliga arbetet. 

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen är placerad i Göteborg där utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, med viss möjlighet till distansarbete. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/49
Kontakt
 • Rebecca Schantz, +46106986008
Facklig företrädare
 • Agnes Ytreberg, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-6986000
 • Olga Holmström, OFS-S genom ST inom HaV, 010-6986000
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-08

Tillbaka till lediga jobb