Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Enheten för vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra resurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Vi arbetar också med att skydda och restaurera hotade arter och livsmiljöer genom reglering, vägledning, miljöbalksprövning och bidragsgivning.

Enheten för vattenförvaltning har en nationellt samordnande roll inom vattenförvaltningen för genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, samt ett samordningsansvar för åtgärdsarbete i sjöar, vattendrag och kust för att minska negativa effekter av närsaltbelastning och miljöfarliga ämnen.

Utredare 

 

Beskrivning

Du kommer att arbeta som utredare på enheten för vattenförvaltning och ingå i en arbetsgrupp som har en nationellt samordnande roll inom vattenförvaltningen för genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Enheten har bland annat ett samordningsansvar för åtgärdsarbete i sjöar, vattendrag och kust för att minska negativa effekter av närsaltbelastning och miljöfarliga ämnen. Inom det egna arbetsområdet kommer du samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag till förslag och beslut. Dina arbetsuppgifter innebär att du deltar i arbete med utveckling av föreskrifter och vägledningar.

Du kommer som utredare att kunna få delta i olika typer av arbetsuppgifter för att lösa Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. Huvudinriktningen kommer dock att vara samordning och utveckling inom myndighetens arbete med övergödning. Du ska i detta arbete medverka till samordning av vattendirektivet med andra relevanta direktiv och förordningar.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta nationellt och internationellt med genomförande av vattendirektivet med fokus på övergödning. I ditt arbete ingår att analysera och bedöma modellering av närsaltsbelastningar och åtgärdseffekter samt att arbeta med åtgärdssamordning inom avrinningsområden.

Du kommer att utveckla nationell metodik/vägledning för åtgärdsbehov i relation till miljökvalitetsnormer för fosfor och kväve. Deltagande i miljöprövningar ingår också i arbetsuppgifterna. Du kommer även att delta i arbetet med att fördela åtgärdsanslag och vara myndighetens kontaktperson för övergödningsprojekt samt att arbeta med att utveckla föreskrifter och vägledningar.

En viktig del av arbetet är att utforma uppdrag och beställningar. I arbetet ingår samarbete med experter inom övergödning både nationellt och internationellt, framförallt med universitet och andra myndigheter, men även med branschorganisationer, verksamhetsutövare och i internationella nätverk. Du kommer att delta i relevanta EU-projekt som myndigheten driver.

Vid behov bidra i andra inom enheten förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha högskoleutbildning inom naturvetenskap, minst 5 år, (eller motsvarande förvärvat på likvärdigt sätt) med huvudsaklig inriktning på akvatisk ekologi eller vattenvård, agronom med inriktning mot vattenmiljö, oceanograf eller hydrolog.

Du som söker denna tjänst ska ha:

 • högskoleutbildning inom naturvetenskap om minst 5 år (eller motsvarande förvärvat på likvärdigt sätt) med huvudsaklig inriktning på akvatisk ekologi eller vattenvård, agronom med inriktning mot vattenmiljö, oceanograf eller hydrolog
 • minst 3 års relevant erfarenhet inom området exempelvis åtgärdsarbete inom övergödning och modellering av närsaltbelastning eller åtgärdseffekter
 • mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt motsvarande goda kunskaper i engelska.

Det är meriterande är om du har:

 • forskarutbildning eller motsvarande erfarenhet inom övergödning
 • utbildning/enstaka kurser inom modellering av närsaltsbelastning eller åtgärdseffekter inom övergödning
 • kurser eller kunskaper inom miljövetenskap, miljöförvaltning eller miljörätt
 • kunskaper om statistiska metoder och modellering av halter eller massflöden i akvatisk miljö
 • erfarenhet av arbete med PLC (Pollution Load Compilation)
 • erfarenhet av vattenförvaltningsarbete eller lokalt åtgärdsarbete
 • erfarenhet av att utveckla beställningar

För tjänsten är det särskilt meriterande om du har erfarenhet av arbete med internationella konventioner eller organ (Helcom, Ospar, EEA, EU m.fl.) och dokumenterad kännedom om vattenförvaltningsförordningen, havsmiljöförordningen och miljöbalken.

Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och tar ansvar för din egen uppgift. Du har numerisk analysförmåga och förmåga att se helhetsperspektiv. För oss är det även väsentligt att du är bra på att kommunicera, samarbeta och samverka. Givetvis har du ett väl utvecklat sinne för både kvalitet och service.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, några minuters promenad från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning som utredare. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar provanställning och individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. 

Ansökan ska göras via vår hemsida havochvatten.se/Jobba hos oss eller direkt via Varbi.com.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/11
Kontakt
 • Per Olsson, 010-698 6290
Facklig företrädare
 • Stig Thörnqvist, OFR-S genom ST inom HaV, 010-698 6000
 • Karin Linderholm, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- och vattenmyndigheten, 010-690 6000
Publicerat 2019-04-25
Sista ansökningsdag 2019-05-08

Tillbaka till lediga jobb